Administrator

  • Published: 2014-12-15
  • 79066
Administrating Team:
 
Honorary Dean: Daoben Zhu, professor, Member of CAS
Dean: Deqing Zhang, Professor, Ph.D.
Vice Dean: Qinghua Fan, Professor, Ph.D.
  Zengxi Li, Professor, Ph.D.
Office Management:
 
Head of Office: Guangrui Li, lgrui@ucas.ac.cn,+8610-69672563
Teaching Affairs: Yue Che, cheyue@ucas.ac.cn, +8610-69672552
Cultivation Affairs: Tingting Song, songtingting@ucas.ac.cn, +8610-69672581
Academic Affairs: Lianxia Mao, maolx@ucas.ac.cn, +8610-69672551
Administration Affairs: Xiaohang Zhang, zhangxh@ucas.ac.cn,+8610-69672582
Student Affairs: Jian Li, lijian@ucas.ac.cn, +8610-69672553
Laboratory Affairs: Wenlu Ren, renwenlu@ucas.ac.cn. +8610-88256326
Laboratory Affairs: Ruoyu Wang, wangry@ucas.ac.cn, +8610-88256326
Laboratory Affairs: Zhiguo Zhang, zhangzhiguo@ucas.ac.cn,  +8610-88256093
Academic Committee:
 
Chairman: Lijun Wan
Vice Chairman: Deqing Zhang, Guoqiang Yang, Zengxi Li
Members: Lijun Wan, Qingshan Zhu, Minghua Liu, Yongfang Li, Xiangjun Li, Zengxi Li, Guoqiang Yang, Jingkui Yang, Zhixiang Wang, Weiguo Song, Liaoyun Zhang,  Suojiang Zhang, Deqing Zhang, Yi Chen, Qinghua Fan, Kebin Zhou, Yuliang Zhao, Buxing Han

 

        Teaching Committee: 

 

Chairman: Guoqiang Yang
Vice Chairman: Qingshan Zhu, Kebin Zhou
Members: Qingshan Zhu, Yi Li, Yongfang Li, Xiangjun Li, Zengxi Li, Guoqiang Yang, Jingkui Yang, Zhixiang Wang, Weiguo Song, Liaoyun Zhang, Yi Chen, Qinghua Fan, Kebin Zhou, Zhiyong Tang, Buxing Han

 

        Professor Committee:

 

Members: Lijun Wan, Guanghui Ma, Dujin Wang, Zhaohui Wang, Lanqun Mao, Zhiyuan Tian, Wensheng Bian, Xiangjun Li, Kuiquan Li, Zengxi Li,  Zhenzhong Yang, Jingkui Yang, Yujian He, Zhixiang Wang, Weiguo Song, Yanlin Song, Zhanjun Zhang, Liaoyun Zhang, Xiangping Zhang, Deqing Zhang, Yi Chen, Bozhen Chen, Qinghua Fan, Yuan Lin, Sanzhong Luo, Kebin Zhou,  Hong Zhao,  Wenping Hu, Jiannian Yao, Yuguo Guo, Wei Ge